Po zákroku, nebo-li rekonvalescence

Jak dlouho se hojí rty po Lip Liftu? Otok, který vznikne po operaci opadne asi za 3 dny a stehy se vytahují po 1 týdnu.

Na co je potřeba se připravit? Po výkonu bude mít klientka otoky v operované oblasti, které může podle potřeby chladit chladnými obklady. Tyto otoky by měly do 3 dnů opadnout. Klientka se bude muset po 1 týdnu dostavit zpět na kliniku na kontrolu k operatérovi, který zároveň provede vytažení stehů.  

Jak dlouho po Lip Liftu zůstává klientka na klinice? Výkon je prováděn v lokální anestézii, proto může klientka odjet domů ihned po výkonu. Potom může klientka bez problému do zaměstnání, v případě kancelářské práce, nebo lehčí manuální práce.

Kdy se vše vrátí k normálu? V normě by mělo být všechno za 7 dní, kdy se klientce vytáhnou stehy z operační rány. Po vytažení stehů si může klientka nanést na obličej bez problémů i make-up.

Komplikace Lip Liftu

Mezi komplikace po Lip Liftu patří otok, který se vytváří z důvodu narušení tkáně. Otok rtů si můžete ošetřovat chladnými obklady a měl by do 3 dnů opadnout.

Další komplikací po Lip Liftu je krvácení. Při této komplikaci je nutné ihned kontaktovat operatéra, který navrhne další řešení této komplikace.

Dále je zde riziko vzniku infekce v operační ráně. Proto je velmi důležité dodržovat hygienická doporučení po výkonu a operační ránu si pravidelně desinfikovat. Pokud by měla klientka operační ránu horkou a bolestivou, popřípadě by měla zvýšenou teplotu, či horečku, je nutné kontaktovat lékaře, který může klientce naordinovat antibiotika, léky od bolesti a antipyretika proti horečce.

Mezi komplikace po Lip Liftu zahrnujeme také ztrátu citlivosti, která může nastat sešitím operační rány.

Komplikací Lip Liftu je také pooperační bolest. Pokud je tato bolest většího rázu, může klientka užít léky od bolesti.