Stejně jako všechny zákroky estetické chirurgie, i Lip Lift se vyvíjel. Přestože se může zdát o trend poslední doby, zvětšování, zdokonalovaní tvaru a plnost rtů, se vyvíjí již desítky let. Zde je osa technik zvětšování rtů v průběhu času.

 • 1981 – Bullhorn lifting horního rtu, neboli subnazální lifting, byl vůbec prvním zákrokem tohoto typu, který byl použit a popsán. Tento první lifting představoval pouze excizi kůže.
 • 1986 – Byla představena modifikace liftingu horního rtu zvaná „bullhorn“, která spočívá v přidání vertikální středové komponenty u pacientů se špatnou definicí horního rtu.
 • 1994 – V Brazílii byl použit a popsán rozšířený postup liftingu horního rtu, který do excize zahrnuje i nosoretní rýhy. Tato technika se neujala kvůli míře jizvení ve velmi viditelné střední části obličeje.
 • 2000 – Pro zvětšení rtů byly použity a popsány doplňkové a alternativní postupy – implantace krystalického silikonu, polyakrylamidového hydrogelu, trubiček Gore-Tex, autologního tuku a dermis-tělových štěpů. Od té doby, se od silikonu ve rtu ve většině částí světa zcela upustilo, kvůli problémům s migrací, jizvením a tvorbou uzlíků.
 • 2002 -SMAS (povrchový muskuloaponeurotický systém) štěpy získané z faceliftu, byly uváděné jako nástroj pro augmentaci rtů do červené části rtu.
 • 2004 – Použito a popsáno V-Y slizniční zvětšení rtů, s řezy umístěnými na vnitřní straně úst. Žádná významná změna v postupu na délku filtrálu. Byly zavedeny implantáty jako silikon a aloderm, pro zvětšení plnosti červeného rtu. Používá se a je popsán italský lifting rtů, který nezahrnuje řez uprostřed, ale  pouze po stranách.
 • 2010 – SCM (sternocleidomastoidní) sval používán a popsán plastickými chirurgy jako další transplantační materiál pro zvětšení červené části rtů.
 • 2011 – Technika zavěšení horního rtu používaná plastickými chirurgy pro pacienty, kteří mají zájem o neviditelnou jizvu. Horní ret je zkrácen pomocí intranazálního řezu a závěsného stehu uvnitř nosu. Používá se jediný steh, což vyvolalo obavy ohledně trvanlivosti výsledků.
 • 2013 – Je popsán lifting koutku rtu, který koriguje „smutný“ vzhled, který se může objevit se stárnutím. Zatímco subnazální lifting rtů řeší část rtů pod nosem, rohový lifting řeší boky rtů, ale řezy jsou vedeny na viditelném místě.
 • 2014 – Tradiční subnazální lifting horního rtu je modifikován endonazálními chlopněmi, které zakrývají části řezu tím, že jsou vyvedeny do nosu. Nevýhodou je zničení nosního prahu, přirozené struktury na bázi nosu, kterou nelze obnovit a která vede k rozšířenému vzhledu nosních dírek.
 • 2016 – Pro minimalizaci viditelných jizev se používá kombinace italského liftingu rtu a techniky zavěšení horního rtu s několika stehy se šroubovou fixací.
 • 2017 – Kromě kůže je subnazálním přístupem odstraněn segment orbikulárního svalu ve tvaru písmena „T“. Stále existují obavy z funkčních změn horního rtu při tomto zákroku.
 • 2019 – vychází publikace o simulovaném zvětšení horního rtu, zahrnujícího i lifting horního rtu a analýzu sociálního vnímání.
 • 2019 – Vznikají další verze Lip Liftu které navazují, nebo zákrok mírně vylepšují. Mezi poslední trendy patří Lip Lift, který kombinuje techniku hlubokého uvolnění s podřezáním kožních laloků a pečlivým uzavřením, pomocí speciálního chirurgického značení inkoustem. Začíná se kombinovat lifting rtů se zmenšením alární základny a operací definující filtrál (pro spojení dolní a střední části obličeje v blízkosti úst a nosu).
 • 2022 – přestože každý zákrok lze pořád posouvat a vylepšovat, jak po technické stránce, tak po materiálové a dalších možností, Lip Lift se nachází ve stádiu, kdy je skvěle vyladěným zákrokem pro potřeby klientů s požadavkem na zvětšení rtů bez nutnosti neustálého doplňování výplní.